Japonský topol

Japonský topol je kříženec topolu černého (Populus nigra) a topolu maximowičova (Populus maximowiczii). Nejznámější a u nás nejčastěji pěstovaný je klon J-105. Tento topol byl vyšlechtěn na vysoký výnos dřevní hmoty. Vysazované řízky japonského topolu mají vysokou ujímavost a schopnost zakořenit. Japonský topol je značně odolný proti škůdcům a nemocem. Japonskému topolu se nejlépe  daří v nadmořské výšce do 600 m. Japonský topol preferuje vodou dobře zásobená stanoviště a snese i dočasné zaplavení po dobu 50 až 60 dní. Japonský topol velmi dobře roste na říčních náplavách nebo na površích bez vegetace např. náspech, stavebních úpravách, navážkách nebo lesních pasekách dobře zásobených vodou. Japonský topol dává menší výnosy  na půdách zrašelinělých, vysýchavých a extrémně chudých. Plantáže Japonských topolů se zakládají buď jako výmladkové nebo matečnicové. Výmladkové pro sklizeň dřevní hmoty (štěpka, polínka) a matečnicové (reprodukční) pro sklizeň sadebního materiálu.

 Zdroj: www.vukoz.cz