Pozitivní vliv rychle rostoucích dřevin na životní prostředí

14.09.2012 11:58

Vydáno : 7.9. 2012 ; Autor : 

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Pěstování rychle rostoucích dřevin je šetrnější vůči životnímu prostředí, než se myslelo. K tomuto závěru dospěli vědci z vTI (Johann Heinrich von Thünen-Institut) v Eberswalde. Ve Spolkovém výzkumném ústavu pro rozvoj venkova, les a rybolov bylo mimo jiné zkoumáno, jaké vlivy na životní prostředí má intenzivnější pěstování těchto dřevin v zemědělské krajině a jak je možné plantáže optimalizovat tak, aby byly vlastnosti životního prostředí jako kvalita půdní vody, kvalita půdy a druhová rozmanitost zlepšeny.

Kromě jiného se ukázalo, že prosakující voda v zemědělské krajině vykazuje méně nitrátů. K tomuto zlepšení kvality dochází v důsledku minimální potřeby hnojení rychle rostoucích dřevin. Zvýšené spotřebě vody dřevinami je možné zamezit krátkou dobou rotace. Vyšší obsah organických uhlíkatých sloučenin v půdě způsobený opadem listů a půdním klidem má pozitivní vliv jak na vazebnou kapacitu pro živiny tak i pro vodu.

Kromě toho plantáže rychle rostoucích dřevin poskytují nové biotopy pro mnoho rostlinných a živočišných druhů, zejména v zemědělské krajině. Kombinace různých druhů dřevin a zakládání menších, heterogenních ploch rychle rostoucích dřevin podporuje biodiverzitu. Z hlediska vlivu na životní prostředí má rozhodující význam poloha plantáže. Pomocí rozsáhlé prostorové analýzy za účelem nalezení optimálního stanoviště lze podstatně zvýšit pozitivní vliv.

<a class="content_single_article_link" data-cke-saved-href="https://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=3&val=26&ids=0" href="https://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=3&val=26&ids=0" title="Výpis všech článků autora" "="" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; color: rgb(51, 153, 51); text-decoration: none; ">https://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Kurzumtriebs-Plantagen-besser-als-ihr-Ruf-932400.html